English
FLIGHT INFORMATION
Trains Infomation
Buses Information

With all-weather landing and taking off conditions, Yiwu Airport, a medium-sized civil airport, operates about 20 air routes to Hong Kong, Taipei, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Jieyang, Shenyang, Zhuhai, Sanya, Tianjin, Chongqing, Zhengzhou, Urumqi,  Chengdu, Kunming, Yinchuan, Guiyang, Wuhan and Dalian.

Hotline of CAAC: 0086-579-96555
Hotline of China Southern Airlines: +86-579-95539